Betalingen

In de aanloop van de e-facturatie starten wij met één betaling per trimester zodat de kleuterjuffen zo weinig mogelijk tijd verliezen. Gelieve telkens gepast geld en een correct ingevuld betaalbriefje mee te geven met jullie kleuter(s) op donderdagen 10/9, 7/1 en 22/4.