Derde kleuterklas

Hallo iedereen!

Zoals iedereen al weet ben ik “juf Viviane”, kleuterjuf in de 3de kleuterklas in ‘t kawautertje.

Ik ben sinds 1982 werkzaam in het onderwijs en ben van plan om met jullie kapoenen nog ettelijke, leuke en creatieve jaartjes door te brengen!! Op dinsdagnamiddag laat ik mijn klasje over aan juf Cindy en op donderdagnamiddag aan juf Winnie.

Zoals jullie weten probeer ik onze 3de kleuterklassers ook een goede voorbereiding te geven op een leuke start in het 1ste leerjaar.

ENKELE DOELSTELLINGEN NAAR HET 1STE LEERJAAR TOE
– Werken aan bevordering houding kleuter-lagere schoolkind  (gedrag, houding in de klas, bvb langere tijd op een stoel blijven zitten, concentratie, rustig tijdens het werken, beleefdheid)
– Een goede luisterhouding knn ontwikkelen.
– Afspraken kunnen begrijpen en ze op een vlotte manier knn uitvoeren.
– Interesse wekken voor cijfers en letters (op spelenderwijze ermee vertrouwd raken)
– Oefenen op voorbereidend rekenen en logisch denken (inoefening wiskundige begrippen door gebruik van “echt” materiaal (bvb blokjes, herfstvruchten) en toepassing ervan op oefenblaadjes met voorbereidende rekenoefeningen.
– Naam in drukletters schrijven (inoefening naam in lussenschrift door leidster einde schooljaar)
– Een goede schrijfhouding aanleren: oefeningen op schrijfmotoriek door middel van schrijfdans “schrijven op muziek” en talrijke oefenblaadjes met voorbereidende schrijfoefeningen.
– Kunnen ontwikkelen van een verantwoordelijkheidsgevoel (op hun niveau) voor zichzelf maar ook voor anderen.
– Kunnen respect hebben.
– Kunnen begrijpen dat een goede gezondheid belangrijk is (stimuleren van sporten en gezonde voeding door aangepaste activiteiten)
– Stimuleren tot ZELFSTANDIG werken.

TESTEN
In de loop van het schooljaar worden 4 testen afgenomen.

Oktober: Cito Taal (taaltest) en Cito Ordenen (wiskundige begrippentest)

Eind mei worden deze 2 testen opnieuw afgenomen om te ontdekken hoe de kapoenen geëvolueerd zijn.

NUTTIGE WENK : oefen thuis al op links en rechts.

Er zijn 3 ouderavonden voor 3de kleuterklas, in november, maart en eind juni (data worden nog meegedeeld)

ACTIVITEITEN SPECIFIEK 3de KLEUTERKLAS
– Bezoek aan de bibliotheek te Willebroek om zelf hun boekjes te kiezen volgens thema (herfst, visjes…)
– Meerdere culturele activiteiten zoals bezoek aan toneelvoorstellingen, specifiek voor de oudste kleuters.
– Bezoek aan “de markt” te Willebroek om fruit of groenten te kopen.
– Koken in de klas (pompoensoep, spaghetti, pudding…)
– Schoolreis naar de Zoo te Antwerpen of misschien nog andere leuke reisjes voor de boeg

EN TOT SLOT
Indien er een probleem is, alles kan opgelost worden met een leuke babbel!

Groetjes, juf Viviane.