Opvang

Voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door BKO ’t Appelboompje, een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang, erkend en gesubsidieerd door Kind & gezin. Kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar kunnen hier terecht om te ontspannen, zichzelf te zijn, leuke spelletjes te ontdekken en met anderen te spelen.

Ze voorzien voorschoolse (vanaf 7.00 uur) en naschoolse (tot 18.00 uur) opvang voor kinderen uit alle scholen in Willebroek.

Het vervoer tussen school en opvang wordt door deze dienst georganiseerd.