Tweede kleuterklas

Juf Sandra en juf Winnie

Hallo iedereen,

Na een jaar vol avontuur in de eerste kleuterklas gaat uw kleuter reeds naar de 2de kleuterklas. Ook in dit schooljaar valt er weer veel te beleven. Ik hoop dat uw kleuter met veel spannende en leuke verhalen naar huis komt, ik geef jullie alvast wat algemene info:

WERKING VAN DE KLAS

– We werken telkens rond thema’s (belangstellingspunten). Afhankelijk van de interesse kan
een thema 1 of twee weken duren. De gemaakte werkjes worden per 2 of 3 thema’s met
uw kleuter meegegeven.

– Een dagje in de klas bestaat uit gezamenlijke  activiteiten en keuzeactiviteiten.
Gezamenlijke : o.a. kringgesprek, voorlezen, vertellen, poppenkast, dans,dramatisatie,
wiskundige initiatie, schrijfdans, l.o., muziek, voordragen, taalspelletjes,zingen …
keuzeactiviteiten: o.a. knutselen, knippen, plakken, tekenen, schilderen, speelblaadjes,
experimenteren met allerlei materialen, sjabloneren, stempelen, prikken,vouwen,       
scheuren,… + de hoeken van de klas (bouwhoek, poppenhoek, taalhoek, zandtafel,
puzzeltafel, plasticinetafel, automat, winkel, watertafel, ontdekhoek, klein en groot
constructie, boerderij, poppenhuis,opvoedende spelen,…)

– Onze dag begint met het onthaal. Hierbij begroeten we elkaar en bespreken onze kalenders
(de weerkalender, aanwezigheidskalender, de weeklijn, de daglijn, verjaardagskalender).
Het onthaal is een gemoedelijk moment waarbij de kleuters ook hun belevenissen vertellen.
Het is dan ook belangrijk om op tijd naar school te komen. We beginnen om 8u25!

– Klasoverschrijdende activiteiten: activiteiten die we met de andere kleuterklasjes samen
doen o.a. poppenkast, kleuterdans, carnavalfeest, sinterklaasfeest, kerstfeest, projecten,
uitstappen,…

– Gedifferentieerd werken: in de hoeken krijgt elke kleuter de kans om volgens zijn eigen
kennen en kunnen te spelen, experimenteren, ontdekken en oefenen. Daarom zou het wel
eens kunnen dat niet alle kleuters dezelfde werkjes maken.

– LO: tweemaal per week hebben we een turnuurtje met meester Jeroen.

– Elk kleuter heeft een eigen symbool dat je kan terugvinden aan de kapstokken en de
aanwezigheidskalender. Ze stempelen ook zelf hun eigen symbool op hun werkjes.

WAT WILLEN WE BEREIKEN

Zoals in elke school hebben wij onze map met leerplandoelstellingen die wij opvolgen. Deze doelstellingen bestaan uit verschillende leergebieden:
– LO (motorische competenties,gezonde en veilige levensstijl,zelfconcept en het sociaal
functioneren)
– MUZISCHE VORMING (beeld, muziek, drama, beweging,)
– TAAL (luisteren, spreken, lezen, schrijven, taalbeschouwing)
– WO (natuur, technologie,mens, maatschappij, tijd, ruimte)
– WISKUNDE ( ruimte, meten, getallen)

Elke activiteit die we met onze kleuters doen bevat doelstellingen uit deze verschillende gebieden en de kleuters leren al spelenderwijs op een prettige manier.
Ook in de tweede kleuterklas ligt de nadruk op experimenteren, ontdekken en ervaren, toch koppelen we hierbij al meerdere opdrachten. We geven ook extra aandacht aan:

– vorm geven (op papier hun waarneming kunnen weergeven)
– fijnere motoriek (hanteren van materiaal)
– schaar hanteren, juiste potloodgreep, kleurenkennis, getalbegrip,
– zelfstandigheid
– zich kunnen en durven uitdrukken
– uit een groter aanbod keuzes kunnen maken
– al langer deelnemen aan een activiteit en aandacht houden
– conflicten uitpraten en begrijpen
– kunnen delen en samenwerken
– komen tot constructies en erover kunnen vertellen
– respect tonen voor elkaar
– komen tot een gesprek, naar elkaar luisteren
– zorg dragen voor eigen materiaal en dat van anderen/klas
– opdrachten begrijpen, hulp durven vragen
– opdrachten kunnen afwerken, volhouden
– zich houden aan afspraken en regels
– EN VOORAL VEEL PLEZIER BELEVEN!!!!!!

WAT BRENGEN WE MEE

– wanneer je kleuter jarig is zou het leuk zijn  iets mee te brengen om in de klas te trakteren.
( cake, zelfgebakken koekjes?…) . Zo kunnen we feesten in de klas.
– voor tijdens de speeltijden mogen de kleuters water , koek of fruit meebrengen (in herbruik-
baar doosje + naam niet vergeten a.u.b.) 
Geen snoep of chocolade! 

Elke kleuter mag een doosje zakdoekjes en/of een pak vochtige doekjes meebrengen, zo komen we het ganse schooljaar rond. Dit zou fijn zijn en we toveren alle ‘snotjes en vuiltjes’ weg.

MAANDAG EN WOENSDAG= FRUITDAG! Dan wordt er enkel fruit gegeten dus géén koeken
meebrengen a.u.b.

– DONDERDAG =BETAALDAG voor de kleuters die blijven ineten. BRIEFJE +
GEPAST GELD A.U.B. IN HET PLASTIC  ZAKJE DIE UW KLEUTER REEDS HEEFT MEEGEKREGEN . De tickets voor de middag krijg je mee naar huis.
Vergeet niet de naam van uw kleuter op elke ticket te schrijven. Wanneer uw kleuter
blijft ineten leg je s’morgens een ticket in het voorziene doosjes op de kast in de zaal. U hebt zelf de controle over de tickets en U kan bijbestellen enkel op donderdag. DUS TEL UW TICKETS VOOR DE MIDDAG GOED UIT EN BESTEL TIJDIG .
– eventuele mededelingen, formulieren of brieven aan de juf. afgeven , niet in de boekentas
laten.

– brooddozen in de juiste bak (op de kast in de zaal, niet in de boekentas)

– koekjes, fruit en drankjes IN de kast in de juiste bak (uw kleuter kan dit al zelf)

AFSPRAKEN

– ’s morgens vlug afscheid nemen en doorgaan. Kleuters zitten op de gele bankjes.
Deuren sluiten a.u.b. Ook de poort aan de speelplaats steeds sluiten. Laat uw kleuter de   
poort niet zelf openen a.u.b., andere kleuters op de speelplaats gaan dit nabootsen!
– op tijd komen a.u.b., ook om uw kleuter af te halen (anders verwittigen 03/886 60 51).
– overal naam opschrijven (drank, koek, fruit, boekentas, jas, muts, sjaal)
– alleen donderdagmorgen  betaaldag
– uw kleuter blijft ineten op school: ticket in het doosje op de kast
– maandag en woensdag= fruitdag , wij brengen geen koekjes mee
– let op de mededelingen aan de deur en aan het prikbord
– er worden geen medicamenten op school gegeven
– na schooltijd niet meer laten fietsen op de speelplaats
– bij slecht weer spelen wij niet op het gras

Aarzel niet om bij  problemen of indien u het nodig acht een afspraak te maken voor een gesprek.

Dank u,
Juf. Sandra en juf Winnie