Zorgteam

Juf Cindy staat in voor de zorg op onze school. Zij is op woensdag, donderdag en vrijdagvoormiddag op school. Zij zorgt in de achtergrond mee voor jullie kapoen, zij houdt dossiers bij, maakt groepsplannen aan samen met de juffen voor zaken waarrond nog moet gewerkt worden, plant overleg, contacten met clb, begeleidt een project rond fijne motoriek, organiseert de SOS …

Juf Winnie staat naast de 2de kleuterklas ook in voor de SES op onze school. Zij is dus de sesjuf. Zij ondersteunt de klassen op donderdag en vrijdag en zal kleuters helpen die het nodig hebben. Ofwel om te verrijken ofwel om te verdiepen.

Op donderdag voeren we telkens groepsplannen uit. Jullie kleuter zal dan ofwel bij de klasjuf, de sesjuf of de zorgjuf in een groepje apart genomen worden.