Betalingen

In de aanloop van de e-facturatie starten wij met één betaling per trimester zodat de kleuterjuffen zo weinig mogelijk tijd verliezen. Gelieve telkens gepast geld en een correct ingevuld betaalbriefje mee te geven met jullie kleuter(s) op donderdagen 10/9, 7/1 en 22/4.

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! kleuterschool 't Kawautertje
Kerkstraat 4
2830 Willebroek
03 886 69 09
info@tkawautertje.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be