Zorg en CLB

Ons schoolteam is er voor jou en jouw kind. Elke leerling of ouder kan met vragen en problemen terecht bij de klasleerkracht (klastitularis) of het zorgteam van de school. Onze klas- en zorgleerkrachten zijn te bereiken via:

  • Smartschool: je kan mailen naar de klas- en/of zorgleerkracht.
  • Ons telefoonnummer: 03 886 60 51

Een CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding is een multidisciplinaire dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen. Wij bieden informatie, hulp en begeleiding vanuit een onafhankelijke positie, met beroepsgeheim en volledig gratis.

Het CLB werkt op 4 domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en het psychisch/sociaal functioneren.

De schoolverantwoordelijke van ’t Kawautertje is Eva Magdaleens.
U kan haar bereiken op het volgende mailadres: eva.magdaleens@clbrivierenland.be
Ook mag U steeds langskomen in de vestigingsplaats te Willebroek:
Eduard Anseelestraat z/n
2830 Willebroek
03 860 98 85

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! kleuterschool 't Kawautertje
Kerkstraat 4
2830 Willebroek
03 886 69 09
info@tkawautertje.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be