Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak via het nummer 03 886 69 09, inschrijven bij de directie van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kind.

Documenten

Bij de inschrijving moet een geldig identiteitsbewijs van het kind worden voorgelegd dat de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont.

Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen

Via deze tijdslijn kan u snel bekijken wanneer u het beste uw zoon/dochter komt inschrijven. De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! kleuterschool 't Kawautertje
Kerkstraat 4
2830 Willebroek
03 886 69 09
info@tkawautertje.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be