Schoolvisie

’t Kawautertje, waar kleuters samen groeien!

GO! kleuterschool ’t Kawautertje is een kleine wijkafdeling van GO! basisschool ’t Venneke waar iedereen zorg draagt voor elkaar.

Wij vinden het zeer belangrijk dat iedereen zich goed voelt in ’t Kawautertje en dat zowel onze kleuters, het personeel, als de ouders met plezier naar school komen. Kinderen die zich goed voelen op school functioneren beter, zijn gemotiveerd en halen betere resultaten.

Elk kind is uniek, heeft zijn eigen talenten, maar ook zwakkere kanten. Wij spelen hierop in om elke ‘kawauter’ optimaal te laten ontwikkelen.
We geven ze de kans om de eigen mogelijkheden te ontdekken en ontplooien, zonder de kinderen met elkaar te vergelijken, vertrekkende vanuit de volgende waarden!

GO! scholengroep Rivierenland

GO! kleuterschool ‘t Kawautertje in Willebroek maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! kleuterschool 't Kawautertje
Kerkstraat 4
2830 Willebroek
03 886 69 09
info@tkawautertje.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be