Ongeval

Wat moet men doen bij een ongeval op school of op weg naar en van de school?

Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, is de verzekeraar van onze school.
De op de ziekte- en invaliditeitsverzekering toepasselijke wetgeving ontslaat de ziekenfondsen niet van de uitkeringen bij ongevallen op school en op weg naar en van de school. Bijgevolg is de tegemoetkoming van de Ethias in de verzekeringskosten een aanvulling van de wettelijke uitkeringen van het ziekenfonds.

Steeds :
• Het ongeval binnen de kortst mogelijke tijd melden.
• Het ongeval bij het ziekenfonds aangeven.
• Doktershonoraria en rekeningen van apothekers, klinieken enz… zelf vereffenen en je ziekenfonds verzoeken om:
• terugbetaling van hun aandeel in deze kosten .
• een attest waarop, naast de gevraagde bedragen, het door het fonds bekostigde deel vermeld staat.
• Dit attest bezorgen op het secretariaat.

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! kleuterschool 't Kawautertje
Kerkstraat 4
2830 Willebroek
03 886 69 09
info@tkawautertje.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be