Opvang

Voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door BKO ‘t Appelboompje, een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang, erkend en gesubsidieerd door Kind & gezin. Kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar kunnen hier terecht om te ontspannen, zichzelf te zijn, leuke spelletjes te ontdekken en met anderen te spelen.

Ze voorzien voorschoolse (vanaf 7.00 uur) en naschoolse (tot 18.00 uur) opvang voor kinderen uit alle scholen in Willebroek.

Het vervoer tussen school en opvang wordt door deze dienst georganiseerd.

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! kleuterschool 't Kawautertje
Kerkstraat 4
2830 Willebroek
03 886 69 09
info@tkawautertje.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be