Ouders

Informele momenten

Daar onze school zo kleinschalig is en iedereen elkaar kent, kunnen we kort op de bal spelen. Zijn er problemen? Dan wordt dit meteen aan jou, de ouder, gemeld. Ook positieve, grappige, leuke,… dingen worden vermeld. Deze manier van werken heeft een positieve wisselwerking tussen ouder en juf. Wij zijn altijd bereid tot een praatje en staan ook open voor zowel positieve als negatieve, opbouwende kritiek.

SOS Samen Op School

Sclera picto's

Ongeveer 4x per schooljaar organiseert juf Cindy een SOS op school. Ouders of grootouders mogen dan samen met hun kind of kleinkind leuke dingen komen doen op school. Enkele voorbeelden: samen verhaaltjes lezen, samen spelletjes spelen, samen knutselen, samen soep maken, samen feesten, …

Oudercontact

Op het einde van het schooljaar worden er voor al onze kleuters een oudercontact ingericht. Voor de 3de kleuterklas is er in november en na de eerste helft van het schooljaar een extra oudercontact. Hier worden de resultaten en de attitude van uw dochter/zoon besproken.
De data van deze oudercontacten zijn vermeld in de schooljaarkalender die bij het begin van het schooljaar wordt meegegeven aan de kleuters en die u ook terugvindt op deze webstek. Let wel, uitzonderlijk kunnen deze alsnog wijzigen.
U wordt steeds op voorhand uitgenodigd via Smartschool.

Ouderraad

Als kleine school is het fijn dat we kunnen rekenen op de helpende handen van de familie van onze kleuters.
Sinds juni 2019 heeft onze school een officiële ouderwerking.
De voorzitter is Nadège Beerden. Samen met Jamie Bruneel, Merve Altin Baykondu, Vanessa Serneels en Angelique Van Roy zet zij haar schouders onder bestaande en nieuwe acties op school.

Schoolraad

• School wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad

• Schoolraad adviseert de directeur over:

• algemene organisatie van de school
• werving van leerlingen en cursisten
• organisatie exta muros en parascolaire activiteiten
• schoolbudget
• schoolwerkplan

Overleg met de directeur:

• vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket
• organisatie niet- lesgebonden opdrachten
• welzijn en veiligheid op school
• schoolreglement

• Schoolraad adviseert raad van bestuur en algemeen directeur:

• de toewijzing van het mandaat van directeur
• de programmatie van het studieaanbod
• de schoolinfrastructuur
• de organisatie van het leerlingenvervoer

• Schoolraad heeft recht op informatie te vragen over beslissingen van directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden.

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! kleuterschool 't Kawautertje
Kerkstraat 4
2830 Willebroek
03 886 69 09
info@tkawautertje.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be